http://www.port-rovinj.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/top_bggk-is-656.jpglink

Dobrodošli na stranice Lučke uprave Rovinj

Welcome to the website of Rovinj Port Authority

Open port , 45°5′N , 13°38′E
http://www.port-rovinj.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/rovinj43gk-is-656.jpglink

Dobrodošli na stranice Lučke uprave Rovinj

Welcome to the website of Rovinj Port Authority

Open port , 45°5′N , 13°38′E

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Carinthia VII

Prva jahta koja je jučer 28.siječnja 2015.g. u 18 sati iz Venecije uplovila u luku je CARINTHIA VII dužine 97,20 m.

Detaljni plan uređenja Južne luke

Usvojena Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Južne luke

Na sinoć održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja usvojena je Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Južne luke sv. Katarina.

Bit će to jedna od kapitalnih investicija u našemu gradu koja ima za cilj podići sveukupnu sigurnost gradske luke, te podizanja standarda njene upotrebe svima koji od mora žive.

"Donošenje te odluke smatramo bitnim za Grad Rovinj, a posebno za sve korisnike južne luke. područke DPU Južna Katarina obuhvaća oko 30 hektara, od čega samo morski akvarorij zauzima 26 hektara", rekao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Rovinja Ivan Begić. Ovim će se planom ostvariti planovi za izgradnju luke za komunalne vezove i ribarsku flotu na prostoru od Punta Oštro, odnosno, od rta Svetog Nikole do brodogradilišta Škver, gdje će se osigurati oko četiristo novih komunalnih vezova.

Također ovim će se Planom osigurati uvjeti za izgradnju i uređenje sjevernog i južnog lukobrana, prije svega kao zaštite od utjecaja vanjskih valova, te samim tim i osiguranja veza u luci. U postojećoj luci Andana uvest će se više reda, odnosno reorganizirati će se postojeći način vezivanja ribarskih brodova, kao i vezivanja brodova domicilnog stanovništva, na način da će se zadržati privez na tradicijski način, u dva reda.

Područjem koje pokriva ovaj Detaljni plan uređenja upravlja Lučka uprava Rovinj na kojoj je briga i zadaća da započne sa projektnom dokumentacijom i apliciranja te dokumentacije na strukturne europske fondove, rekao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje Ivan Begić i za kraj zaključio kako se nada da će u skorijij budućnosti ovaj Plan početi privoditi svojoj svrsi i namjeni, odnosno da će se temeljem izrađene projektne dokumentacije moći ishoditi građevinske dozvole temeljem kojih će se moći početi s planiranom investicijom.

2014-03-28

 

DETALJNI PLAN UREĐENJA JUŽNE LUKE SVETA KATARINA U ROVINJU-ROVIGNO

PRIJEDLOG PLANA - SAŽETAK PRIREĐEN ZA JAVNU RASPRAVU 

Ovaj elaborat ( click na link ) predstavlja 2. fazu izrade DPU-a. U njemu je elaboriran Prijedlog plana koji
je svojim Zaključkom od 24. rujna 2013. godine Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno
utvrdio na temelju Nacrta prijedloga DPU-a te Izvješća s prethodne stručne rasprave i
uputio u postupak Javnog uvida i javne rasprave koji će se održati od 04. listopada do 04.
studenog 2013. godine U Rovinju-Rovigno.

http://www.rovinj.hr/rovinj/dokumenti/2013/luka-katarina-prijedlog/SAZETAK_JAVNOST.pdf

 

 

 

Izvučen prvi brod u obnovljenom škveru

Nakon gotovo dvije godine od zatvaranja u rovinjskom škveru u uvali kraj stare tvornice duhana izvučen je prvi brod. Čast da otvori novi rekonstruirani navoz pripala je ribarskom brodu Hrvatica rovinjskog ribara Giuseppea Garbina. Pritom nije održana nikakva svečanost jer se još uređuju drugi navozi, koji će se jedan za drugim puštati u pogon.

Škver, koji je kao i rovinjska luka pod Lučkom upravom, zatvoren je početkom prošle godine. Prvi je razlog bio dugovanje najmoprimca, koji je bio dužan za zakup škvera. Drugi je dotrajalost opreme, zbog čega je prijetila opasnost od nesreća i ozljeda na radu.

Brodogradilište, koje osim zakupca nije imalo zaposlenih, nije više zadovoljavalo tehničke norme, kao ni one koje se odnose na zaštitu na radu i očuvanje okoliša. Lučka uprava ga je nakon prekida zakupa počela uređivati, a sada će poslovati u njenom sastavu.

Nakon što je pripremljena tehnička dokumentacija za modernizaciju škvera započeli su i radovi. Ponajprije je uređen plato brodogradilišta, koji je bio u nekoliko razina, što je otežavalo pristup viljuškarima i vozilima.

Uz obalnu liniju izgrađeni su kanal s taložnicama te sustavom za zbrinjavanje otpadnih voda. Postavljeni su spremnici za dotrajalo ulje, krpe i akumulatore te kontejneri za drvo i željezo, koji će na reciklažu.

Dok se uređivao parter škvera remontirale su se i platforme koje služe za izvlačenje brodova. Prva dovršena platforma, sada s hidrauličkim cilindrima za učvršćenje brodova, poslužila je za probno izvlačenje "Hrvatice", koje je trajalo tek 20-tak minuta. Druge dvije platforme se još uređuju.

Na malom navozu su postavljena manja kolica za izvlačenje čamaca i brodica, a slična će i na drugi manji navoz.

U remontu su i vitla za izvlačenje. Do sada je remontirano jedno veliko, postavljenu na prvo uređenom navozu, te malo za izvlačenje čamaca. U tijeku je remont još jednog sličnog velikom vitlu te dva manja, čime će svaki navoz dobiti svoj, da bi se plovila izvlačila direktno, bez uporabe kolotura. Svi su rekonstruirani i novi dijelovi i oprema izvedeni od testiranih materijala.

Otvaranjem škvera, kojeg je preuzela Lučka uprava, brojni ribari, prijevoznici na moru i vlasnici stotina čamaca moći će opet u škveru remontirati svoja plovila. (A. POKRAJAC)

 

Tri atraktivna cruisera u rovinjskoj Valdibori

Čak tri atraktivna cruisera - njemački Europa 2, koji plovi pod zastavom Malte, francuski L'Austral i najveći jedrenjak na svijetu Royal Clipper, na kojem vijori zastava Maroka, danas poslijepodne mogli su se vidjeti u rovinjskoj Valdibori. Kako doznajemo, ova su tri ljepotana u Rovinj na jedan dan dovezla oko sedamsto gostiju. Po riječima Donalda Schiozzija, ravnatelja gradske Lučke uprave, dolazak triju cruisera nije baš uobičajen prizor u Rovinju, pa je ovaj susret brodova, za mnoge gledatelje s kopna, bio vrlo atraktivan.

Doznajemo i da je pristanište Valdibora u svakom pogledu prilagođeno potrebama plovećih hotela, te da se i u ovakvim nesvakidašnjim situacijama nađe mjesta za barem još dva putnička broda. Schiozzi napominje da je Lučka uprava Rovinj u ovoj godini imala 54 cruisera, odnosno da bi se ta brojka do kraja sezone trebala popeti na zavidnih sedamdesetak. Saznajemo i jednu zanimljivost, a to je da će sredinom listopada, u Valdiboru uploviti i ploveći hotel The World, u kojem se kabine/apartmani ne samo iznajmljuju, već kupuju poput stanova. (N. O. R.)

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU